SOLČAVSKOZANIMIVOSTIDOŽIVETJATURISTIČNA PONUDBA
NARAVAGORSKI LESLOKALNI IZDELKI
 • Novoletni koncert v Solčavi

  Novoletni koncert v Solčavi

  30.12.2017

  Vabimo vas, da nas obiščete v prazničnih dneh in se poveselite z nami.

  več...
 • Zimski pohod z baklami do slapa Rinka

  Zimski pohod z baklami do slapa Rinka

  23.12.2017

  Planinsko društvo Solčava vas vabi v soboto, 23. decembra na Zimski pohod do slapa Rinka

  več...
Informacije
Kako do nas
Turistični prevozi
Spletne strani Solčavskega
Prireditve
Galerija
Video
Partnerji
Vreme


Četrtek
-2 °C / 3 °C
Petek
0 °C / 5 °C
Sobota
-2 °C / 2 °C

INFORMACIJE:
TIC Solčava, Center RINKA - zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega
Solčava 29, SI-3335 Solčava
 
Tel.: +386 3 839 07 10

e-mail: info@solcavsko.info Center Rinka 

 Logarska-Solčavsko

 

Logarska dolina Solčavsko

 Logo Center Rinka


Logarska dolina - logo


banner solcavska panoramska


European Destinations of ExcelleNce


Cavetours

 

Projekt: Mladi veter

I feel SloveniaMozaik doživetij

NOVICE


PARKLJEVANJE
05.12.2015

POREDNI POZOR!
Pridni pa kar brez skrbi...

V soboto 5.12.2015, bodo v Solčavo prišli čisto pravi »ŠPICPARKLNI«!!
Napovedali so svoj prihod na prireditveni prostor okoli 19 ure, kjer bodo čisto po vražje noreli!
Če bo prehudo, bomo pa poklicali svetega Miklavža, ki bo zagotovo prišel nakupit nekaj daril na stojnice z domačimi izdelki.
Volneni in filcani izdelki, domače dobrote, kuhano vino, topel čaj…
Vse to bo že od 17 ure naprej na Prireditvenem prostoru! 

VABLJENI!

 

 

 

 

OUŠ IN ZIJA IZ POTOČKE ZIJAVKE
24.11.2015

Občina Solčava in Pokrajinski muzeje Celje izdajata ilustrirano pravljico in pobarvanko za otroke, kjer sta osrednja lika Ouš in Zija, mlada medvedka, ki na igriv način predstavljata življenje v mlajšem paleolitiku in arheološke najdbe v Potočki zijavki. Pravljice je napisal Iztok Vrenčur, oblikovala pa Tina Pregelj Skrt.

 

 

 

 

RAZPIS ZA DIREKTORJA CENTRA RINKA
12.11.2015

                                                                     

Center RINKA
zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega
Svet zavoda
Solčava 29, SI-3335 Solčava                                                                          

                                                            


Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC
in 127/06 – ZJZP) in 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center Rinka, zavod za
turizem in trajnostni razvoj Solčavskega (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 06/2009,
12/2009, 03/2010, 04/2011, 05/2013) svet zavoda objavlja

prosto delovno mesto

                                             DIREKTOR m / ž

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih
določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

Kandidat mora predložiti program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje,
življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Zaželen je opravljen vozniški izpit B kategorije.

 • Opis del in nalog delovnega mesta:
 • organizira in vodi delo zavoda,
 • pripravlja strateški načrt, program dela in finančni načrt,
 • pripravlja akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
 • poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na
 • delovanje zavoda,
 • pripravi letno poročilo o delovanju zavoda
 • in druge naloge določene z ustanovitvenim aktom.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila
izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj ter vodstvenih in organizacijskih sposobnosti iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih ter
vodstvenih in organizacijskih sposobnosti. Kandidat mora priložiti ustrezna dokazila, ki to
potrjujejo,
3. izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta, kot so poznavanje
dejavnosti s področja zavoda, poznavanje lokalnega okolja, znanje slovenskega in enega
svetovnega jezika, ter izkaz znanja informacijskih tehnologij.

Zaželeno je, da kandidat v življenjepisu poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in
veščine, ki jih je pridobil.

Izbirni postopek bo potekal v dveh fazah (z izločanjem kandidatov), kjer se bo v prvi fazi
upoštevala popolna dokumentacija in zahtevane delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih
ter izpolnjevanje drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta.

V drugo fazo izbire bodo tako uvrščeni kandidati, ki bodo izpolnjevali vse predhodno navedene
pogoje.

Kandidati, uvrščeni v drugi krog izbirnega postopka bodo povabljeni na osebni razgovor, na
katerem jim bo postavljeno pet vprašanj s področja delovanja zavoda, vsako vprašanje pa bo
točkovano z največ dvema točkama. Tisti kandidat, ki bo zbral največ točk, bo svetu zavoda in
ustanovitelju predlagan kot najustreznejši kandidat za imenovanje na delovno mesto direktorja.

Direktor je imenovan, ko ga imenuje Svet zavoda, s soglasjem ustanovitelja. Z imenovanim
kandidatom bo sklenjena Pogodba o zaposlitvi za določen čas, čas mandata (5 let), s polnim
delovnim časom.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo -
DIREKTOR« na naslov: »CENTER RINKA, ZAVOD ZA TURIZEM IN TRAJNOSTNI RAZVOJ
SOLČAVSKEGA«, Solčava 29, 3335 Solčava«.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in
sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo (do vključno ponedeljka 23.11.2015). Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@solcavsko.info, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem
postopku izbire.


Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite pri Darji Knez na tel. 03/839-07-10.


V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja
kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Številka: 100-0003/2015-1
Datum: 11.11.2015                                                                                      

                                                                                                              Predsednik Sveta zavoda
                                                                                                                        Ivan Golob, l.r.
 

 

 

 

NAJEM SEJNE SOBE V CENTRU RINKA
24.09.2015

 

Nahajamo se le par kilometrov pred Logarsko dolino. Center Rinka je namenjen ljudem in organizacijam z idejo in željo po podjetniškem ali umetniškem ustvarjanju, medgeneracijskem druženju in ohranjanju dediščine, ki dajejo pomemben impulz trajnostnemu razvoju Solčavskega.
Osrednjo celico predstavlja večnamenska dvorana za multimedijske predstavitve, predavanja, izobraževanja, seminarje, delavnice, gostujoče razstave ali manjše kulturne prireditve.
Sejna soba v Centru Rinka sprejme 20 - 30 ljudi. Število je odvisno od postavitve miz.
Na voljo imate:
- Brezžični internet
- Projektor
- Flipchart tabla
- Računalnik

Cena najema:
Do 4 ure: 60€
Celodnevni najem: 90€
Cene so brez DDV.

Možnost dodatne ponudbe:
- ogled Centra Rinka, ogled multivizije o Solčavskem,
- ogled stalne razstave o življenju in naravi Solčavskega
- ogled razstave fosilov in metuljev
- animacijski program

Za popolno poslovno srečanje vam lahko pripravimo tudi okrepčilo – degustacijo lokalnih specialitet.

 

 

 

 

 

5. FESTIVAL OVČJE VOLNE " BICKA"
19.09.2015

ZAHVALJUJEMO SE VSEM, KI STE POMAGALI PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI 5. FESTIVALA OVČJE VOLNA BICKA 2015.

POSEBNA ZAHVALA DONATORJEM: OBČINI SOLČAVA. OBČINI LUČE IN KLS LJUBNO OB SAVINJI.

HVALA!


Pridružite se nam na 5. festivalu ovčje volne BICKA,

od 18. do 20. septembra 2015 na Solčavskem.

 

petek, 18. 09. 2015

14.00              Po ovce na Strelovec, zbirno mesto pri kmetiji Knez

 sobota, 19. 09. 2015

10.00               Otvoritev razstave: NAŠA OVCA IN NJENA VOLNA , ob 10. obletnici delovanja Društva                                      Solčavskih filcark Bicka (v Centru Rinka)

10.00 - 16.00    Striža ovc in sortiranje volne na Rožnemu vrhu

10.00 – 18.00    Prikaz izdelave izdelkov domače in umetnostne obrti, Atelje Majnik 

12.00 - 14.00     Ustvarjalna delavnica od ovce do izdelka: striža, pranje, krtačenje, filcanje; Društvo                                            solčavskih filcark Bicka, vsak si izdela en filcan izdelek; cena: 5 EUR/osebo.

14.00 – 18.00    Delavnica polstenja v dvorani Zadružnega doma; cena 40 EUR/osebo                                                                  (Informacije in prijave: Terezija 041 863 376)

14.00 – 18.00    Skupna delavnica Slovenskih filcark (možen ogled)

11.00 – 18.00    Prikaz filmov o jezersko solčavski ovci in njeni volni (v Centru Rinka)

nedelja, 20. 09. 2015

9.00                  Strokovni posvet: KAKO OHRANJAMO SOLČAVSKO OVCO v Centru Rinka

10.30 – 16.00     Tržnica volnenih izdelkov – polsteni izdelki, ovčje kože, barvana volna

11.00                 Modna revija: ročno polsteni modni dodatki, Društvo solčavskih filcark Bicka, v dvorani

12.00 – 13.00     Striženje ovc pred Farovškim hlevom v Solčavi

13.00 – 15.00     Koncert vokalne skupine M.J.A.V., prireditveni prostor v Solčavi

13.00 – 15.00     Razstava fosilov in metuljev v župnišču


Vabimo vas, da se zapeljete po poti najlepših razgledov – po Solčavski panoramski cesti!


Pripravili bomo:

 

 

 

 


   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37